In Memoriam

Henk Jan Hoeven

Na een kort ziekbed van nog geen 7 weken hoorden we op dinsdag 27 april 2021 dat onze medezanger Henk Jan Hoeven is overleden.

Henk Jan was lid van Shantykoor Riessen sinds 2016 en was altijd zeer trouw aanwezig zowel bij repetities als bij de optredens. In het koor stond hij dan wel vooraan, maar een mens die op de voorgrond wilde treden was hij niet. Wij kennen Henk Jan als een vriendelijke bescheiden man, hij genoot van het zingen maar ook van de gezelligheid in het koor.

Henk Jan had een bijzondere verhouding met dialectliedjes, hij beweerde altijd dat hij niet snapte waar het over ging maar hij zong de liedjes wel uit volle borst mee. Zijn lievelingslied was “Hoor je het ruisen der golven”.

Behalve het zingen was Henk Jan een verknocht natuurliefhebber, dat was hem met de paplepel ingegoten toen hij opgroeide in Berg en Dal. Henk Jan stond bij een groot aantal koorleden ook bekend als gymnastiekleraar en als coach bij de jeugdteams van RIVO.

Als gevolg van het coronavirus heeft de begrafenis van Henk Jan in familiekring plaatsgevonden op Natuurbegraafplaats de Koningsakker te Arnhem.